Uitkomstgerichte bekostiging in de zorg

Uitkomstgerichte bekostiging in de zorg is een belangrijk thema waarin steeds meer geëxperimenteerd, onderzocht, geleerd en daadwerkelijk gewerkt wordt. Het Linnean Initiatief heeft een werkgroep die zich hier al ruim 2 jaar mee bezig houdt. De reis van de patiënt is het uitgangspunt, waarbij er gestreefd wordt naar optimale samenwerking binnen de keten, , integraal, uitkomstgericht en betaald vanuit 1 zorgbundel. Het leerproces, de inzichten en adviezen vind je terug in deze praatplaat. Bekijk de interactieve pdf op de website van het Linnean Initiatief.

Deel