Positieve Gezondheid animatievideo

Hoe Positieve Gezondheid toegepast kan worden in de huisartsenpraktijk, wordt uitgelegd in deze animatievideo. Unicum ondersteunt aangesloten huisartsen bij het goed organiseren van zorg. Daarbij past het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Bekijk hier de video voor huisartsen of bekijk de video voor patiënten.

Wat is Positieve Gezondheid?

De zorg richt zich vaak op het oplossen van gezondheidsproblemen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet (enkel) op ziekte, maar op mensen zelf. Op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Een handig middel om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan is het spinnenweb. De patiënt vult thuis op www.mijnpositievegezondheid.nl een vragenlijst in. De antwoorden vormen het Spinnenweb. Samen bespreken patiënt en huisarts wat de patiënt belangrijk vindt en wil veranderen, en wie of wat nodig is om dat te bereiken.

Deze manier van werken levert andere gesprekken en inzichten op, en geeft kansen om actief en positief te werken aan gezondheid. Minder doorverwijzingen, meer tevreden patiënten die minder vaak terugkomen en meer plezier in het werk als huisarts!

Deel