Mediërend leren Kindcentrum Theresia

Mediërend leren is de visie op onderwijs van Kindcentrum Theresia. Het gedachtengoed is van Emiel van Doorn (Stibco). Centraal staat wat een kind kan, dus talenten, kwaliteiten en ook de beperkingen waarbinnen dit mogelijk is. Het gaat uit van het samen doen, verschillende leer- en spelvormen en de vaardigheden van het kind. Verder is vooral ook wederkerigheid belangrijk. Het zou mooi zijn als scholen dit model omarmen en kijken vanuit het individu (kind).

Visueel concept mediërend leren

Ik ben uitgegaan van een boom welke staat voor groei. In de basis van de boom staan in de wortels de uitgangspunten. Iedere hoofdtak staat voor een aspect uit het mediërend leren. In de bladeren zie je iconen met onderdelen die daar onder vallen. De vogels in het beeld zorgen voor de verbinding tussen de onderdelen. Links onder zie je een ouder met een kind die samen een tak vasthouden met de criteria van interactie. Rechtsonder worden de wortels gevoed met water, waarin de visiepunten zijn verwerkt.

Deel