Malkander – Sociaal Domein visueel OGSM

OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measurements. Het is feitelijk het businessplan of jaarplan op 1 A4. Malkander vroeg mij hen te helpen dit visueel te maken. Malkander heeft een duidelijke missie: “Malkander werkt mee aan een positieve samenleving. Mensen sturen daarin zoveel mogelijk zelf hun leven. En daarbij helpen ze elkaar. Malkander ondersteunt, versterkt en verbindt mensen en groepen mensen in de gemeente Ede. ….” Hun ideaal is “een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk zijn eigen leven stuurt, meedoet en een bijdrage levert. In zo’n samenleving voelen mensen zich prettig, veilig en sociaal. In zo’n samenleving ondersteunen mensen elkaar. Dat is gezond. Malkander voorkomt graag problemen. Daarom werken we ook preventief. Door goed te luisteren naar mensen en door met hen in gesprek te zijn. Ook steunen we nieuwe initiatieven van mensen en organisaties. Zo brengen Malkander èn de inwoners van de gemeente Ede de ideale samenleving in praktijk.”

Om deze missie waar te maken hebben 17 teams van Malkander de organisatiedoelen vertaald naar hun eigen afdeling. Ieder team maakte een OGSM. Deze OGSM’s mocht ik visueel maken! Ieder team heeft een eigen plaat met de ‘Objective’ en daarbij 4 of 5 Strategieën verbeeld. Deze overzichtsplaat laat in een notendop de 17 Objectives zien, die helpen om de missie van Malkander te bereiken.

Wil jij ook je OGSM, jaarplan of andere plannen visueel gemaakt hebben? Neem gerust contact op!

Deel