Inclusieve arbeidsmarkt Loonwaardemethodiek

Een inclusieve samenleving is – in de optiek van Dariuz een wereld waarin alle mensen, ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt, meedoen op basis van hun talenten en hun mogelijkheden. Waar we denken en handelen zonder drempels, zonder beperkingen.

De nieuwe loonwaardemethodiek van Dariuz houdt hier rekening mee. Ondanks de uniforme wetgeving hiervoor weet zij tóch uniek te zijn met haar loonwaardebepaling. Mooi nieuws voor alle mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt én voor werkgevers die hier graag betekenisvol mee omgaan, voor onze samenleving en óók voor loonwaardedeskundigen: win-win-win-win! Leer er meer over in deze animatie. Leuk dat ik hem mocht maken!

 

Bekijk hier de video.

Deel