Happy Planet Professionals strategie

Je kijkt naar de Happy Planet Professionals visuele strategie! Happy Planet Professionals is hét netwerk voor maatschappelijk bewuste zelfstandig professionals. Ik ben er zelf ook met veel plezier lid van. Mijn talent heb ik voor hen ingezet en deze praatplaat gemaakt. Ook de jaarplannen zijn erin verwerkt.

Opbouw van de praatplaat

In de plaat staat centraal de visie/missie verbeeld van Happy Planet Professionals. Het gaat vooral om het minimaliseren van de negatieve footprint en het maximaliseren van de positieve impact op de maatschappij. Uiteindelijk willen we hiermee ook bijdragen aan het realiseren van de SDG, werelddoelen. Om het centrale beeld heen lees je van links naar rechts het vertrekpunt van het plan, de doelen en de deelonderwerpen. De deelonderwerpen zijn visueel van elkaar gescheiden door een eigen kleur te gebruiken. Deze kleur komt overeen met de gekleurde bollen die je voor de doelen vindt. De Happy Planet Professionals strategie en jaarplannen zijn zo in een plaat samengevat!

Wil je ook een visuele weergave van je strategie, jaarplan, project, behandelplan, trainingsmateriaal, … etc? Neem gerust contact met mij op, ik vind het leuk om met je mee te denken!

Deel