Duurzame inzetbaarheid praatplaat LUMC

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in dit ziekenhuis in Leiden. Zo zorgen zij niet alleen goed voor de patiënten maar ook voor het eigen personeel. Eerder maakte ik al een animatie video over duurzame inzetbaarheid voor het LUMC. Dit zorgde voor bewustwording van de medewerkers over hun eigen invloed hierop.

Een praatplaat als aanvulling op de video

Als aanvulling op de video hebben we nu ook een praatplaat gemaakt over het onderwerp. Hierin staat het ‘Huis van Werkvermogen’ centraal. Dit is een concept dat gaat over duurzame inzetbaarheid. Toevallig noemen zij intern het LUMC zelf ook ‘het Huis’, dus daar zit een mooie overeenkomst in! Iedere verdieping staat voor een onderwerp. Daarbij worden situaties uitgebeeld die in de animatie video aan bod komen. Naast iedere verdieping zie je links zaken die je zelf kunt doen en rechts zaken waar het LUMC mee kan helpen. Het gesprek met een leidinggevende is een belangrijk onderdeel in het geheel. Daarom is deze prominent apart in beeld gebracht, rechtsonder in de plaat.

Zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid

De praatplaat is ook gemaakt in een ‘lege’ opzet. Daarin zijn alle vakken links en rechts leeg, zodat een medewerker hier zelf in kan vullen waar hij mee aan de slag wil en wat hij daarvoor van het LUMC nodig heeft. Een mooi gespreksmiddel tussen de medewerker en leidinggevende!

Deel