Leonie Haas – visueel vertaler Leonie Haas – visueel vertaler

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de pdf van de algemene-voorwaarden-van-leonie-haas

Algemeen

Leuk dat je bij Leonie Haas Illustration & Design terecht bent gekomen voor een opdracht, een workshop of om iets te kopen. Ik vind het belangrijk om de wereld een beetje beter te maken. Dat doe ik graag samen met mijn opdrachtgevers. Daarom werk ik vooral voor mensen, merken en initiatieven die te maken hebben met onderwerpen die ik belangrijk vind, zoals natuur, milieu, dierenwelzijn, gezondheid, educatie en ontwikkeling. Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder registratienummer 64571696.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle af te nemen diensten en producten van Leonie Haas en www.leoniehaas.nl. Het is belangrijk dat je deze goed doorleest, voordat je iets bestelt, je opgeeft voor een workshop of een opdracht bij mij neerlegt. Door te bestellen, je op te geven voor een workshop of akkoord te geven op een prijsopgaaf geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Leonie Haas.

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in 4 onderdelen:

  1. Opdrachten zakelijk en particulier
  2. Workshops
  3. Webshop bestellingen
  4. Algemene bepalingen

 

OPDRACHTEN ZAKELIJK EN PARTICULIER

Totstandkoming en werking van de overeenkomst
1.1 Fijn dat je vertrouwen hebt in mijn expertise en een opdracht bij Leonie Haas Illustration & Design neerlegt. Na overleg over de precieze vraag maak ik een offerte en spreek een planning dan wel levertijd af. Je ontvangt hierbij altijd deze algemene voorwaarden. Een planning bestaat bij grotere opdrachten ook uit een deelplanning met eventuele op te leveren tussenproducten.
1.2 Bij schriftelijk akkoord op de prijsopgaaf geef je aan ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Hierna kan het werk beginnen!
1.3 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
1.4 Mijn ideale werkomgeving is er een waarin we elkaar vertrouwen, eerlijk en open zijn en afspraken nakomen. Vergt de opdracht samenwerking met andere professionals? Geen probleem! Ook daar maken we afspraken over.
1.5 Vooral voor grotere opdrachten ontvang ik van tevoren graag de volgende zaken bij de opdrachtbriefing: Wat is het? Waar is het voor? Hoe groot of hoeveel? Deadlines? Budget? Zo kan ik een goede inschatting maken voor een passende offerte. Bij grotere zakelijke opdrachten is fysieke kennismaking en briefing met afbakening van de opdracht gewenst.
1.6 Bij illustratiewerk geeft de opdrachtgever een duidelijke beschrijving van wat er in de illustratie te zien moet zijn. Hij mag hierbij ook voorbeelden als referentie meesturen. Leonie Haas zal nooit een dergelijk voorbeeld namaken voor een opdrachtgever; dit is niet toegestaan vanuit het copyright en auteursrecht van de oorspronkelijke maker.

 

Uitvoering van de opdracht
2.1 Werk wordt naar aanleiding van de akkoord gegeven offerte uitgevoerd. Voor aanzienlijk meerwerk wordt in overleg een additionele vergoeding afgesproken.
2.2 Afhankelijk van de omvang van de opdracht krijgt de opdrachtgever 1 of 2 correctierondes. Hierin krijg je de gelegenheid alle aanpassingen en feedback kenbaar te maken, die we in overleg wel of niet doorvoeren. Dit dient voor de overeengekomen datum en/of tijd per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Als Leonie Haas geen reactie ontvangt gaat ze uit van akkoord op geleverd (tussen)product.
2.3 Als de afgesproken planning vanuit Leonie Haas of de opdrachtgever om wat voor reden dan ook moeten veranderen, informeren we elkaar tijdig en zoeken een passende oplossing. Leonie Haas is niet verantwoordelijk voor vertraging door wijzigingen in de afspraken vanuit de opdrachtgever. Uiteraard zal Leonie Haas altijd haar best doen om alsnog binnen de planning te leveren!
2.4 Leonie Haas heeft het recht om derden in te huren bij het (helpen) van (delen) van de opdracht. Dit geldt zowel voor regulier werk als bij calamiteiten. De opdrachtgever heeft hier geen hinder van.
2.5 Bij voltooiing van de opdracht wordt een eindproduct afgeleverd. Tussenproducten, schetsen en originele bestanden en ontwerpen worden niet overgedragen aan de opdrachtgever.
2.6 Na oplevering heeft de opdrachtgever het recht kleine aanpassingen te vragen, deze worden kosteloos doorgevoerd wanneer dit minder werk is dan 30 minuten. Aanpassingen na oplevering door een fout van Leonie Haas zijn altijd kosteloos. Aanpassingen na oplevering naar aanleiding van nieuwe informatie en/of doelen van de opdrachtgever worden gezien als nieuwe opdracht en wordt er opnieuw een prijsopgaaf afgegeven.
2.7 Tenzij anders overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden niet tot de opdracht:
– uitvoeren van tests, aanvragen van vergunningen en beoordelen of instructies van opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen
– het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden
– het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

Annulering van de opdracht
3.1 Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten verschuldigd aan Leonie Haas. Zowel kosten van materiaal, inschakeling van derden als gemaakte uren. Wat de kosten precies zijn ontvangt de opdrachtgever inclusief onderbouwing schriftelijk van Leonie Haas.

 

Betalingsvoorwaarden voor opdrachten
4.1 Offertes zijn altijd exclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld.
4.2 Je kunt bij Leonie Haas betalen via de webshop op www.leoniehaas.nl voor producten en diensten die je online koopt. Daarnaast kan betaald worden via directe bankoverschrijving.
4.3 Betalingen ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als kleine zelfstandige is een geldstroom met korte doorlooptijd belangrijk. Als een factuur niet binnen 30 dagen is betaald, dan wordt een wettelijke rente van 8% van het factuurbedrag gerekend aan zakelijke opdrachtgevers en 2% aan particuliere opdrachtgevers. Mocht het onverhoopt komen tot gedwongen incasso, dan zijn alle hiervoor gemaakte kosten voor de opdrachtgever.
4.4 Bij grotere opdrachten (> € 500 en/of waarbij externe inkoop nodig is) geldt een betaling van 50% bij akkoord opdracht en 50% na oplevering, binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.5 Bij opdracht op locatie worden door Leonie Haas gemaakte reiskosten berekend aan de opdrachtgever, op basis van gemaakte OV kosten of vergoeding van € 0,19 per kilometer.

 

WORKSHOPS  

Totstandkoming van de overeenkomst
1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via www.leoniehaas.nl of hello@leoniehaas.nl
1.2 Na inschrijving ontvang je een elektronische ontvangstbevestiging die de inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
1.3 Per workshop zijn een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Wanneer een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten. Heb je toch interesse en staat er geen nieuwe datum op de website? Stuur een mail naar hello@leoniehaas.nl. Mogelijk komt er een plek vrij. Bij voldoende animo wordt overwogen de workshop nogmaals aan te bieden.
1.4 Het is ook mogelijk om voor een eigen groep (zowel particulier als zakelijk) een workshop te boeken, tot maximaal 10 personen. Neem hiervoor via e-mail contact met mij op.
1.5 Voor bedrijven geldt dat zij zelf zorgen voor een externe locatie voor de workshop en de contacten met deze locatie. Wel kan ik hierin advies geven.
1.6 Door inschrijving geef je aan dat je akkoord bent met deze algemene voorwaarden.

 

Afmelding door deelnemer of opdrachtgever
2.1 Het kan gebeuren dat je je onverhoopt moet afmelden. Dit kan via hello@leoniehaas.nl of telefonisch via 06 538 238 30. Vermeld hierbij de datum van de workshop.
2.2 Afmelding voor een workshop:

  • Bij afmelding tot 14 dagen vóór aanvang krijg je het betaalde bedrag 100% terug
  • Bij afmelding tot 7 dagen vóór aanvang krijg je van het betaalde bedrag 50% terug
  • Bij afmelding na 7 dagen vóór aanvang wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: is de workshop op zaterdag? Dan is 7 dagen de zaterdag ervoor.
  • Bij annulering van een workshop door bedrijven geldt dat kosteloos geannuleerd kan worden tot 14 dagen voor aanvang. Bij annulering na 14 dagen voor aanvang wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

2.3 In overleg kan jouw plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat geval ben je geen kosten verschuldigd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging. Je betaling wordt teruggeboekt, zodra de betaling van je vervanger binnen is.

 

Annulering/verplaatsing door Leonie Haas
3.1 Leonie Haas mag bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht, als dit komt door te weinig deelnemers.
3.2 Leonie Haas mag tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van een workshop de datum wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen of annuleren.
3.3 Leonie Haas mag bij ziekte de aangeboden workshop tot op de dag zelf annuleren. In dit geval wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden teruggeboekt naar de deelnemer.
3.4 In geval van ziekte tijdens een workshop die door bedrijven geboekt is, is Leonie Haas niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten voor (externe) locaties.

 

Betalingsvoorwaarden
4.1 Betaling van de workshop vindt plaats voordat de workshop begint, via de webshop van www.leoniehaas.nl of via directe bankoverschrijving naar aanleiding van een factuur.
4.2 Bij inschrijving via de website ontvang je na inschrijving en betaling een factuur.

 

Aansprakelijkheid bij workshops
5.1 Leonie Haas is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch aansprakelijk als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
5.2 Tijdens een workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Leonie Haas is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en vergoed eventuele schade niet. Denk er zelf aan om oude kleding aan te trekken of je kleding te beschermen.

 

Overige voorwaarden voor workshops
6.1 Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop is niet toegestaan, tenzij toestemming is gegeven door Leonie Haas.
6.2 Leonie Haas mag altijd workshops inhoudelijk veranderen en/of prijzen wijzigen.
6.3 Parkeerkosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
6.4 Na afloop van de workshop kan het zijn dan de deelnemers gevraagd wordt deze anoniem te beoordelen via een evaluatieformulier. Suggesties zijn altijd welkom!

 

WEBSHOP BESTELLINGEN  – www.leoniehaas.nl 

Prijzen en betaling
1.1 Alle prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
1.2 Na het plaatsen van een bestelling ontvang je een elektronische factuur.
1.3 Betaling vindt plaats via iDeal of via een directe bankoverschrijving.
1.4 Je bestelling wordt fysiek of digitaal verstuurd na ontvangst van betaling.
1.5 Voor de verzending van brievenbuspost worden vaste verzendkosten berekend. Voor verzending van pakketpost worden verzendkosten berekend volgens PostNL tarieven.
1.6 Blijkt na je bestelling dat een artikel onverhoopt (tijdelijk) niet leverbaar is, dan wordt het geld teruggestort, of in overleg een soortgelijk vervangend product geleverd of mag je voor het aankoopbedrag een ander product uitkiezen.

 

Levering
2.1 Er wordt alleen binnen Nederland geleverd. Levering in het buitenland alleen in overleg.
2.2 De artikelen op www.leoniehaas.nl die uit voorraad leverbaar zijn worden, na ontvangst van betaling, binnen 2 werkdagen verstuurd. Ophalen in Amersfoort is ook mogelijk.
2.3 Alle bestellingen worden via PostNL verstuurd. Je ontvangt een bevestiging per e-mail zodra je bestelling verstuurd wordt. PostNL bezorgd meestal binnen 1 dag (op dinsdag t/m zaterdag) maar houd er rekening mee dat dit ook 2 dagen kan zijn. Levering van pakketten gaat met Track&Trace code. Leonie Haas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor als een pakket niet aankomt.
2.4 Annuleren van een bestelling kan kosteloos voordat de betaling is gedaan, via hello@leoniehaas.nl of telefonisch via 06 538 238 30.

 

Ruilen en retour zenden
3.1 Bestellingen worden met veel zorg verstuurd. Toch kan er onverhoopt iets misgaan tijdens het bezorgen. Is een product beschadigd bij aankomst, meld dit dan zo snel mogelijk. Je kunt dit product binnen 14 dagen terugsturen. Ik zorg dat het wordt opgelost.
3.2 Na ontvangst van een retourzending in geval van beschadiging, stort ik het bedrag binnen 5 dagen terug op je bankrekening. Leonie Haas retourneert geen verzendkosten voor de retourzending.
3.3 Je hebt het recht om je aankoop binnen 14 dagen retour te sturen zonder opgaaf van reden. De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij zelf of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet je Leonie Haas via de contact gegevens onderaan deze voorwaarden een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te ontbinden. Je kunt hiervoor het herroepingsformulier op de website gebruiken.
3.4 Als je de overeenkomst ontbindt, ontvang je alle betalingen die je tot op dat
moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; voor zulke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
3.5 Het product mag niet gebruikt of beschadigd zijn en moet goed verpakt weer teruggestuurd worden. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de koper. Het aankoopbedrag van het product + eventueel betaalde verzendkosten voor het ontvangen van de producten worden vergoed door Leonie Haas en binnen 14 dagen teruggestort op je rekening.
3.6 Uitzondering herroepingsrecht: producten die op maat gemaakt zijn voor de koper kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Denk bijvoorbeeld aan maatwerk porselein illustraties en andere maatwerk producten.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Bescherming van persoonsgegevens en geheimhouding bij opdrachten
1.1 Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan derden verstrekt in verband met betalingstransacties en bezorging.
1.2 Bij een bestelling vraag ik om je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens. Deze zijn nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop op de hoogte te houden.
1.3 Als je wilt kun je een account aanmaken op de website met een gebruikersnaam en wachtwoord. Zo worden je gegevens bewaard, zodat je deze niet bij iedere bestelling hoeft in te vullen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
1.4 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die, in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking aan derden Leonie Haas of opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, worden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden.

 

Aansprakelijkheid
2.1 De website www.leoniehaas.nl wordt zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend. Leonie Haas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze site, de producten en diensten. Leonie Haas vrijwaart zich van alle juridische consequenties.
2.2 Leonie Haas geeft alleen garantie over producten en diensten als bij ‘normaal’ gebruik. Voor porseleinen schalen met illustraties geldt bijvoorbeeld dat deze bedoeld zijn voor decoratie of zachte borrelhappen en zijn deze niet geschikt voor gebruik met scherpe voorwerpen (o.a. bestek of schuursponsje). Afwassen dient met de hand gedaan te worden om het mooi te houden.
2.3 Leonie Haas is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Uiteraard doe ik mijn best kleurweergave zo echt mogelijk te maken. Houd er rekening mee dat kleuren in drukwerk niet altijd even fel of fris kunnen zijn als de kleuren op een beeldscherm. Vraag bij twijfel een kleurenproef bij mij aan.
2.4 Leonie Haas is niet verantwoordelijk voor negatieve effecten van opgevolgd advies. Advies is altijd een richting waarbij opdrachtgever zelf bepaalt/verantwoordelijk is voor het wel of niet volgen.
2.5 De opdrachtgever vrijwaart Leonie Haas voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
2.6 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

Auteursrecht, copyright, intellectueel eigendomsrecht
3.1 Alle op de site afgebeelde gegevens, workshopmaterialen, ontwerpen en illustraties zijn mijn eigendom en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Dit betekent dat het niet mag worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, tenzij je nadrukkelijk toestemming van mij hebt gekregen.
3.2 Eigendomsrechten, originele bestanden of origineel werk worden niet overgedragen aan opdrachtgevers, tenzij nadrukkelijk overeengekomen en/of afgekocht.
3.3 Waardering voor werk is fijn! De opdrachtgever geeft daar waar mogelijk credits aan Leonie Haas. Bijvoorbeeld door vermelding in een ‘credit lijst’, colofon, begeleidende tekst of anderszins.
3.4 Het is een opdrachtgever niet toegestaan om zonder overleg werk van Leonie Haas aan te (laten) passen in welke vorm dan ook (kleur, afbeelding, lettertypen, spiegeling etc.)
3.5 De opdrachtgever mag geleverd materiaal alleen gebruiken voor de daarvoor afgesproken doeleinden. Gebruik voor nieuwe doeleinden gaat in overleg met Leonie Haas. Mogelijk moeten hiervoor nieuwe licenties worden afgesproken en betaald.
3.6 De opdrachtgever geeft bij akkoord op deze voorwaarden Leonie Haas het recht om al het gemaakte materiaal te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Zoals plaatsing op haar website, portfolio of andere online en offline media.
3.7 Na voltooiing van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch Leonie Haas jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
3.8 Interesse in beeldmateriaal? Leuk! Neem contact met mij op voor de mogelijkheden.

 

Klachten of onvrede
4.1 Heb je een klacht of ben je ergens ontevreden over? Laat het mij weten via telefoon of e-mail. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op en ga mijn best doen het probleem op te lossen.
4.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan heeft Leonie Haas het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops. De deelnemer krijgt in dit geval het betaalde geld niet terug.

 

Algemene informatie

Bij vragen kun je contact opnemen met Leonie Haas:

Leonie Haas Illustration & Design / De Merkarchitect
Kruidendreef 8, 3824 NX Amersfoort, 06 538 238 30
hello@leoniehaas.nl | www.leoniehaas.nl | www.demerkarchitect.nl
www.facebook.com/leoniehaasillustration | www.instagram.com/leoniehaasillustration

KvK Utrecht 64571696
BTW: NL 124883886B01
IBAN: NL 39 TRIO 0212 1717 04

 

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Download hier de pdf van de algemene-voorwaarden-van-leonie-haas